VG INFO
GYMNASIEVEJLEDNING
ELEVER
FAGENE
KOMMENDE ELEV
TIL FORÆLDRE
GAMLE ELEVER: VGV
MEDIEARKIV
LINKS
 

Aktuelt     Arkiv


Invitation til forældremøde for 1.g

Traditionen tro inviterer Virum Gymnasium til møde for forældre og elever i 1.g her i slutningen af oktober.

På mødet vil der blandt andet blive orienteret om det forestående studieretningsvalg.

Tilmeldingen sker via Lectio.

Invitation til 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f

Invitation til 1.h, 1.j, 1.k, 1.m, 1.s, 1.u

"Alle kan læse" på Lyngby Bibliotek

I forbindelse med "Danmark læser" sætter Lyngby Bibliotek fokus på ordblindes digitale muligheder. Mød Christian Bock, der er it-konsulent og rådgiver om hjælpemidler til ordblinde på Lyngby Bibliotek onsdag den 29. oktober kl. 17-19.

Christian har kæmpet med ordblindhed hele sin skoletid og ungdom. Han havde næsten opgivet at lære at læse og få en uddannelse, da IT-udviklingen kom ham til hjælp.
Nu arbejder han som IT-konsulent for ordblinde.

Dannelsesseminar på VG

Sidste dannelsesseminar på VG, om senmodernitet.

Torsdag d. 23.10 kl. 15-17 i auditoriet

Ordstyrer: TI
Foredragsholdere og titel:
SR: Bioteknologi
SV: Se mit køn
BV: Irony or sincerity


Søg Lyngby-Taarbæk Kommunes uddannelseslegat

Legatet uddeles i portioner á 5000,- kr. Det kan søges af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse.

Legatet kan søges af unge med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune eller af unge, hvis forældre har bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune, uanset i hvilken kommune undervisningen foregår.

Legatet uddeles efter vurdering af fremsendt begrundet ansøgning med eventuelle udtalelser fra tidligere eller nuværende uddannelsesinstitutioner. Ansøgerens økonomiske forhold kan ligeledes indgå i vurderingen.

Ansøgningsskema kan hentes på kontoret samt hos studievejlederne på VG.

Udfyldt ansøgning afleveres senest fredag den 24/10 på Virum Gymnasiums kontor.

Der kan ikke søges støtte til ophold i udlandet.

Operation Dagsværk

Dagen for Operation Dagsværk nærmer sig.

Skal VG slå sin egen rekord fra sidste års indsamling?

Gå allerede nu i gang med at tænke på, hvordan I kan indsamle rigtig mange penge til Kenya.

Indsamlingsdagen er 5.11.14


 

Kalender     3 mdr.


23. oktober · 15:00-17:00
Dannelsesseminar - Senmoderne tid.!Bemærk ændret dato   
· 19:00-21:30 1g forældremøde for klasserne h,j,k,m,s,u 

24. oktober
· Oktoberfest 

30. oktober
· Spil Dansk dagen 

30. oktober → 31. oktober
· Skrivekursus 1g 

31. oktober
· VG by Night  
· VG by Night  

3. november 14:00 →
5. november 14:00

· Pædagogiske dage på Sørup Herregaard 

4. november · 8:00-15:00
Undervisning af alle elever v/studerende fra Ålborg Universitet 

5. november
· Operation Dagsværk - Kenya 
Find os på FUGLSANGVEJ 66   |   2830 VIRUM   |   TLF. 45832141   |   vg@edu.virum-gym.dk   |  491.741 visninger